واحدهاي صنعتي نگهداري و تعميرات رااعمال فعاليتهاي لازم برروي دستگاهها بمنظور نگهداري و حفاظت فني از آنها براساس سياستها و روشهاي تدوين شده دانسته اند نگهداري و تعميرات صحيح علمي و برنامه ريزي شده با روشهاي نوين جهاني را مي توان فرايند كاهش هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم توليد دانست كه مستقيما برروي بهره وري كيفيت، قابليت اطمينان، بكارگيري و سوداوري اثر مي گذارد دركشور ايران اهميت و ارزش نظام مناسب و علمي نگهداري و تعميرات به درستي شناخته نشده است در حاليكه يكي از مشكلات عمده گريبانگير اكثر صنايع ما نبود نگهداري و تعميرات به موقع است با توجه به اينكه صنايع ايران براي تداوم بخشيدن به رشد توسعه و بالندگي خود نيازمند حضور در بازارهايجهاني است و مولفه هاي اصلي براي حضور و امكان رقابت در بازارهاي جهاني افزايش كيفيت، ارتقاي بهره وري و كاهش قيمتها مي باشد دراين راستا ارتقا نگهداري و تعميرات صحيح علمي و برنامه ريزي شده و كاربرد فناوريهاي مربوط در صنايع ايران مي تواند به عنوان گامهاي اساسي و ضروري براي دست يابي به اين اهداف مورد دقت دقيق قرارگيرد.

انواع سیستم های نت :

در بررسی تئوری  سیستم های  نگهداری به این نتیجه میرسیم که هر کدام از آنها دارای فرایند مختص به خود هستند، که با وجود تشابهات کمی که دارند دارای اختلافات زیادی در ماهیت عملیاتی و اجرایی دارند. در حالت کلی 4 تئوری مختلف در سیستم های نگهداری مطرح می باشد.

نگهداری و تعمیرات پس از کار افتادگی دستگاه     Break Down Maintenance (BM)-1

پیشگیرانه : نگهداری براساس زمان ثابت Preventing Maintenance(PVM)-2

پیش بینانه : نگهداری براساس پایش وضعیت دستگاه  PredictiveMaintennce (PDM) -3

نگهداری پیش گستر Proactive Maintenance (PAM) -4 

بهترین سیستم تعمیر و نگهداری :

با توجه به تشریح انواع سیستم های نگهداری و تبیین مزایا و معایب هر کدام و مقایسه ای که در قسمت قبل انجام شد به این نتیجه میرسیم که با اجراي روش هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيش نگر و پيش گستر به تنهايي نمي توان حذف نقاط ضعف و ارتقاء کیفیت خروجی سیستم را انتظار داشت. برای نیل به این هدف باید به تعمیرات و نگهداری جهت داد  به عبارت بهتر بایستی تعميرات هر دستگاه داراي روند مشخص و مدوني باشد و همواره از يك روش معين و جهت دار تبعيت نمايد. این سیستم را با نام نگهداری و تعمیرات جهت دارOriented Maintenance   می شناسند که تلفیقی است هوشمندانه و جهت دار از  4 سیستم موجود BM-PVM-PDM-PAM که به عنوان برترین و کارآمد ترین سیستم نگهداری شناخته شده است

براي اجراي نگهداري و تعميرات جهت دار بايستي مراحل خاصي را طي نمود كه اين مراحل بصورت منحصر بفردي با يكديگر در ارتباط مي باشند . مراحل اصلي اين روش عبارتند از :

تهيه ساختار و داده هاي دستگاه (تعريف دستگاه ) -1

-تهيه مدل عملياتي و كاربردي از دستگاه2

-مشخص كردن شرايط مطلوب دستگاه3

4 -مشخص كردن و شناسايي شرايط واقعي دستگاه

-مقايسه شرايط مطلوب با واقعي5

6عيب يابي

7-تجزيه و تحليل نقاط ضعف

8-بهينه سازي و حذف نقاط ضعف دستگاه  

اولين قدم جهت اجراي عمليات نگهداري و تعميرات  جهت دار ، تشريح و تعريف ساختار دستگاه و داده هاي آن مي باشد.

مرحله بعدي تهيه مدل عملياتي و كاربردي از دستگاه مي باشد. مدل عملياتي دستگاه نشان‌دهنده ارتباط داخلي بين تمام واحدهاي مورد نياز دستگاه ، جهت انجام يك كار مي باشد. اين مدل نقطه شروعي براي نصب يك سيستم عيب ياب كارآمد بوده و مبنايي براي تعريف شرايط دستگاه و تجزيه و تحليل نقاط ضعف آن مي باشد. ويژگي هاي مورد نياز جهت توصيف شرايط مشخص بايستي در اين مدل تعريف گردد.

در مرحله بعد ، بايستي شرايط مطلوب براساس مدل عملياتي تعريف و شرايط عملياتي مربوط به آن تهيه گردد. براي اين منظور لازم است مشخصات و پارامترهاي معين براي شرايط مختلف دستگاه ، تعريف گردد تا امكان تشخيص بين شرايط مختلف و با جزئياتي كه تعريف مي شود ، ميسر گردد.

پس از تعريف مشخصات مربوط به توصيف شرايط ، مرحله بعدي تعيين مقادير براي هر يك از وضعيت هاي عملياتي دستگاه و كميت هاي مورد نظر مي باشد. در اين مرحله لازم است تلرانس ها مجاز هريك از كميت ها، مشخص و معين گردد

در قسمت بعدي جهت شناسايي شرايط واقعي بايستي روش ها و ابزارهاي اندازه گيري مناسب انتخاب گردد. ويژگي ها و مشخصات واقعي از مقادير اندازه گيري شده بدست مي آيند.

جهت ارزيابي وضعيت فعلي دستگاه ، مشخصات و ويژگي هاي واقعي با مقادير و شرايط مطلوب مقايسه مي گردند .

درصورتيكه شرايط غيرمجازي مشخص شود ، مرحله عيب يابي آغاز شده و نوع عيب ، محل آن و علت آن مورد بررسي قرار مي گيرد . به اين ترتيب مي توان عمر باقيمانده قطعه و يا دستگاه را پيش بيني نمود و دستور العمل هايي براي بهره برداري از دستگاه و روش هاي نگهداري و تعمير آن تدوين نمود .

اين داده ها (مقادير واقعي ) و داده هاي قبلي مي توانند روند سلامت و يا خرابي دستگاه را نشان داده و به شناسايي و تجزيه و تحليل نقاط ضعف دستگاه كمك كنند.

هدف از بهينه سازي ، حذف هر گونه نقطه ضعف شناسايي شده مي باشد.به اين ترتيب كارايي دستگاه ، كيفيت محصول دستگاه و قابليت توليد دستگاه بهبود يافته و درضمن هزينه هاي نگهداري نيز كاهش پيدا مي كند .

با اجراي نگهداري و تعميرات جهت دار مي توان به منافع و مزاياي زير نائل گرديد :

استفاده از حداكثر عمر مفيد دستگاه-1

2-افزايش راندمان زماني دستگاه

 -جلوگيري از تعميرات ، باز و بسته كردن بي مورد قطعات دستگاه3

4 -اجراي برنامه لازم جهت تعميرات

5 -افزايش قابليت اطمينان و عملكرد دستگاه

6 -كاهش نظارت مستمر بر وضعيت دستگاه بواسطه استفاده از تجهيزات ايمني و همچنين

افزايش ايمني كاربر و محيط

-افزايش آگاهي و اطمينان از محصول نهايي از لحاظ كمي و كيفي7

براي هر دستگاهي كه احتياج به نگهداري و تعميرات  داشته باشد، دستورالعمل عمليات نگهداري و تعميرات جهت دار ، جهت تضمين كارايي قابل اعتماد و مناسب ، مورد نياز مي باشد. روش ياد شده پس از طرح و اجرا بر روي دستگاه بر روي دستگاه مورد نظر ، بايستي بارها مورد اصلاح و بهينه سازي قرار گيرد تا در هر زمان عملكرد نگهداري و تعميرات  بهتر از زمان قبل گردد. تنها دراين حالت است كه روش نگهداري و تعميرات  موفق و كارآوري حاصل مي گردد

به یکدیگر آگاهی هدیه کنیم

 

 

 

 

آدرس : سینما سعدی بسمت سی متری - نبش پاساژ رستگار - طبقه دوم - واحد 1

info@sadranazif.ir

http://www.sadranazif.ir/

تلفن : 07132339051

تلفن همراه : 09037907256-09173201980